Godtgørelse skat

C.A.7.2.1 Godtgørelse – Skat.dk

Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, lønmodtageren bliver påført som følge af arbejdet, skal som udgangspunkt medregnes til …

Denne side er din adgang til skat.dk

Rejsefradrag, godtgørelse, kost og logi – Skat.dk

Rejsefradrag, godtgørelse, kost og logi … skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter.

Denne side er din adgang til skat.dk

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) – Skat.dk

Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når du rejser i forbindelse med dit arbejde.

Denne side er din adgang til skat.dk

C.A.4.3.3.3.2 Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring – SKAT

C.A.4.3.3.3.2 Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring – Skat.dk

Godtgørelse for befordringsudgifter, som arbejdsgiveren udbetaler som følge af arbejdet, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis godtgørelserne ikke …

Denne side er din adgang til skat.dk

Kørselsgodtgørelse – skattepligtig og skattefri – Skat.dk

Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt – medmindre den andel, som overstiger satserne, …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.A.7.2.6 Godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift …

C.A.7.2.6 Godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning) – Skat.dk

Denne side er din adgang til skat.dk. … Se afsnit C.A.7.2.1 om godtgørelse samt TfS. 1989, 396SD. Hvis en lønmodtager eller hvervtager har fået refunderet …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.A.3.5.1 Fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser … – SKAT

C.A.3.5.1 Fælles regler for fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv. – Skat.dk

Hvis en medarbejder fx i første halvår af 2020 har indgået en aftale om fratræden, der betyder, at medarbejderen har erhvervet endelig ret til godtgørelsen på …

Denne side er din adgang til skat.dk

Rejsefradrag – Skat.dk

… logi og småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet eller udbetaler skattefri godtgørelse.

Denne side er din adgang til skat.dk

Skattefri godtgørelse af rejseudgifter – Lønomlægning – Skat.dk

13. okt. 2017 — Overordnede emner. Skat ; Overemner-emner. Personlig indkomst ; Emneord. Skattefri rejsegodtgørelse, lønomlægning ; Resumé. Da klager måtte anses …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.A.7.2.2 Personer, som kan få skattefri rejsegodtgørelse

C.A.7.2.2 Personer, som kan få skattefri rejsegodtgørelse – Skat.dk

Denne side er din adgang til skat.dk. … i LL § 9 er den samme, uanset om der er tale om fradrag eller skattefri godtgørelse for rejseudgifter.

Denne side er din adgang til skat.dk

Keywords: godtgørelse skat